Witamy na stronie VIII LO w Lublinie

Dla maturzystów

Wersja do wydrukuSend by email
Tags: 

Maturzyści,

oto garść najważniejszych informacji dla uczniów, którzy zmagać się będą niedługo z maturą oraz wszystkich tych, którzy chcą coś o niej wiedzieć.


* Charakterystykę matury w formule od 2015 roku znajdziecie na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

* Wymagania na maturze, którze są zgodne z tzw. podstawą programową obowiązującą dla każdego przedmiotu.

* Powinniście też przeanalizować informatory, zawierające kryteria oceniania.

* Opublikowano już harmonogram terminów egzaminów w roku 2019, a dostępny jest on na stronie CKE.

* Na stronach OKE możecie obejrzeć materiały filmowe o maturze.

* Oto komunikat dyrektora CKE w sprawie dostosowań.

* A tu znajdziecie komunikat o przyborach w 2019.

* Informacje dla maturzystów o egzaminie z informatyki.

* Wstępną deklarację maturzysta musi złożyć dyrektorowi szkoły nie później niż do 30 września klasy trzeciej, a tzw. ostateczną- do 7 lutego tego samego roku szkolnego. Wraz z deklaracją uczeń przedkłada opinię z poradni psychologiczno- pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się (np. o dysortografii, dyskalkulii)- jeśli taką posiada.

* Przeczytaj informację o sposobie organizacji matury  w 2019.

* Dostępna jest już informacja o duplikatach i wymianie dokumentów.

* Terminy ważne dla uczniów klas maturalnych- przeanalizuj!


* Informacje o maturze sprzed 2015 roku znajdziecie na stronie CKE.

* Absolwent nie musi składać deklaracji wstępnej.

* Obowiązuje odpłatność za maturę dla absolwentów, którzy zdają ten sam egzamin po raz trzeci lub nie zgłosili się ponownie na egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego. Dotyczy to każdego typu egzaminu (ustny- pisemny, obowiązkowy- dodatkowy). Absolwenci, którzy spełniają te kryteria zobowiązani będą uiścić opłatę w wysokości 50 zł za każdy egzamin w terminie od 01.01 do 07.02.2019 r. Numer konta bankowego podany będzie na stronie OKE 01.01.2019 r. Więcej informacji.

* Wniosek o wgląd do pracy wypełnia się elektronicznie.

* Lista załączników i instrukcji dostępna jest na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.