Witamy na stronie VIII LO w Lublinie

Lektury klasa I

Wersja do wydrukuSend by email

Lista lektur dotyczy nowej podstawy programowej

(matura od 2015 roku)

Klasa 1

Pogrubienie- tekst w całości; *- tekst, którego nie można pominąć;

F- film, T- teatr

 

Teksty literackie

Biblia: Ks. Rodzaju (fragm.), Ks. Hioba (fragm.), Pieśń nad Pieśniami (fragm.), Ks. Psalmów (fragm.), Ewangelia według św. Łukasza (fragm.), Ewangelia według św. Marka (fragm.), Listy apostolskie (fragm.), Apokalipsa św. Jana (fragm.)

Hezjod Teogonia (fragm.)

Homer Iliada (fragm.), Odyseja (fragm.)

Safona [Wierz mi, że chciałabym umrzeć...]

Sofokles Król Edyp

Horacy Pieśni [wybór]

Anakreont wiersze [wybór]

Wincenty z Kielczy Hymn do świętego Stanisława

Wincenty Kadłubek Kronika polska (fragm.)

Bogurodzica*

Posłuchajcie, bracia miła

Stabat Mater dolorosa

Legenda o św. Aleksym (fragm.)

Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragm.)

Walter von der Vogelweide Piękność i wdzięk

Przecław Słota Wiersz o chlebowym stole (fragm.)

Dzieje Tristana i Izoldy (fragm.)

Mikołaj Rej Żywot człowieka poczciwego (fragm.)

Jan Kochanowski Fraszki [wybór], Pieśni [wybór]*, Treny [wybór]*

Francesco Petrarca Sonety [wybór]

William Szekspir Makbet, Hamlet

Mikołaj Sęp-Szarzyński Sonety [wybór]

Daniel Naborowski, wiersze [wybór]

Jan Andrzej Morsztyn, wiersze [wybór]

Jan Chryzostom Pasek Pamiętniki (fragm.)

Piotr Skarga Kazania sejmowe (fragm.)

Miguel de Cervantes Don Kichote z Manchy

John Donne Sonet X

Jan Potocki Rękopis znaleziony w Saragossie (fragm.)

Ignacy Krasicki Satyry [wybór], Hymn do miłości ojczyzny, wiersze [wybór], Monachomachia (fragm.)

Stanisław Staszic Przestrogi dla Polski (fragm.)

Józef Wybicki Pieśń Legionów Polskich we Włoszech

Daniel Defoe Przypadki Robinsona Crusoe

Johann Wolfgang Goethe Cierpienia młodego Wertera

 

Inne teksty kultury (podręcznik)

Rembrandt van Rijn Syn marnotrawny

Adam Szostkiewicz Ewa, czyli milczenie kobiet

Anna Świderkówna Biblia między mitem a historią (fragm.)

Platon Obrona Sokratesa (fragm.)

Praksyteles Apollo Sauroktonos

Zygmunt Kubiak Mitologia Greków i Rzymian (fragm.)

Jan Parandowski Mitologia (fragm.)

Michał Głowiński Narcyz i jego odbicia (fragm.)

Janusz Misiewicz Tragedia attycka (fragm.)

Św. Augustyn Wyznania (fragm.)

Deesis (ikona bizantyjska)

Madonna z dzieciątkiem (francuska rzeźba drewniana)

Maryja z Dzieciątkiem (rzeźba bizantyjska)

Tomek Bagiński Katedra F

Ingmar Bergman Siódma pieczęć F

Aron Guriewicz Kategorie kultury średniowiecznej (fragm.)

Giovanni Pico della Mirandola O godności człowieka (fragm.)

Niccolo Machiavelli Książę (fragm.)

Leonardo da Vinci Mona Lisa

Grzegorz Jarzyna Makbet 2007 T

Margaret L. King Kobieta (fragm.)

Józef Tischner Homo sovieticus (fragm.)

Blaise Pascal Myśli (fragm.)

Peter Paul Rubens Minerwa chroniąca Pax przed Marsem

Wojciech J. Has Rękopis znaleziony w Saragossie F

Brian P. Levack Czarownica (fragm.)

Encyklopedia albo słownik rozumowany nauk, sztuk i rzemiosł (fragm.)

Powszechna deklaracja praw człowieka (fragm.)

Jan Jakub Rousseau Listy moralne (fragm.)

Jacques-Louis David Śmierć Marata

Jan Kott Gorzki Krasicki (fragm.)

 

Dialog z przeszłością (podręcznik)

Gustaw Herling-Grudziński Ofiarowanie (fragm.)

Zbigniew Herbert  U wrót doliny, Narcyz, Apollo i Marsjasz, Tren Fortynbrasa

Edward Stachura Pejzaż

Wisława Szymborska Żona Lota, Kobiety Rubensa

Kazimiera Zawistowska Herodiada

Konstanty Ildefons Gałczyński O wróbelku

Halina Poświatowska Lustro, Śpiący jednorożec

Jan Twardowski Malowani święci

Julian Przyboś Widzenie katedry w Chartres

Jarosław Hašek Przygody dobrego wojaka Szwejka (fragm.)

Ewa Lipska Może będzie lepiej

Julia Hartwig Pośpiech

Bolesław Leśmian Ubóstwo

Ryszard Kapuściński Heban (fragm.)

Kabaret Dudek W Polskę idziemy