Witamy na stronie VIII LO w Lublinie

Lektury klasa II

Wersja do wydrukuSend by email

Klasa 2

 

Pogrubienie- tekst w całości; *- tekst, którego nie można pominąć;

F- film, T- teatr

 

Teksty literackie

 

Adam Mickiewicz Oda do młodości, Ballady [wybór, w tym Romantyczność], Sonety krymskie [wybór], Konrad Wallenrod (fragm.), wiersze

Dziady cz. III*, Dziady cz. IV (fragm.)

Pan Tadeusz*,

Juliusz Słowacki wiersze [wybór],

Cyprian Kamil Norwid, wiersze [wybór]

Friedrich Schiller Do radości

Bolesław Prus Lalka*, Kroniki tygodniowe [wybór]

Eliza Orzeszkowa Nad Niemnem

Maria Konopnicka Mendel Gdański

Adam Asnyk, wiersze [wybór]

Kazimierz Przerwa Tetmajer, wiersze [wybór]

Jan Kasprowicz Dies irae (fragm.)

Leopold Staff, wiersze [wybór]

Stanisław Korab-Brzozowski, wiersze [wybór]

Maria Konopnicka Rota

Paul Verlaine, wiersze [wybór]

Stefan Żeromski  Ludzie bezdomni

Stanisław Wyspiański Wesele*

Władysław Stanisław Reymont Chłopi, t. 1: Jesień

Fiodor Dostojewski Zbrodnia i kara

Joseph Conrad Jądro ciemności

Julian Tuwim, wiersze [wybór]

Jan Lechoń, wiersze [wybór]

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, wiersze [wybór]

Bolesław Leśmian, wiersze [wybór]

Stefan Żeromski Przedwiośnie

Zofia Nałkowska Granica

Maria Dąbrowska Noce i dnie (fragm.)

Antoni Słonimski Elegia miasteczek żydowskich

Kazimiera Iłłakowiczówna Błękitna chwila

K. Wierzyński [Tyś jest, jak dzień wiosenny…]

 

Inne teksty kultury (podręcznik)

 

Caspar David Friedrich Skały kredowe na Rugii

Georg Wilhelm Friedrich Hegel Wykłady z filozofii dziejów (fragm.)

Tadeusz Konwicki Lawa F

Konrad Swinarski Dziady cz. III T

Maria Janion Niesamowita Słowiańszczyzna  (fragm.)

Józef Chełmoński Czwórka

August Comte Wykład filozofii pozytywnej (fragm.)

Zbigniew Kuźmiński Nad Niemnem (fragm.) F

Sławomira Walczewska Damy, rycerze, feministki: kobiecy dyskurs emancypacyjny w Polsce (fragm.)

Jan Tomkowski Neurotyczni bohaterowie Prusa (fragm.)

Michał Głowiński Powieść i autorytety (fragm.)

Agata Tuszyńska Rosjanie w Warszawie (fragm.)

F. Nietzsche Mo­ralność panów i niewolników (fragm.)

Claude Monet Impresja. Wschód słońca

Andrzej Wajda Wesele T

Francis Ford Coppola Czas Apokalipsy F

Orędzie biskupów polskich do ich niemieckich braci w Chrystusowym urzędzie pasterskim (fragm.)

Tadeusz Boy-Żeleński Baudelaire, poeta krakowski (fragm.)

 

Dialog z przeszłością (podręcznik)

 

Julian Tuwim Śmierć

Andrzej Bursa Poeta

Anna Kamieńska Prośba

Jarosław Iwaszkiewicz Do prawnuczki

Czesław Miłosz Dwór

Adam Zagajewski Dom

Jan Kochanowski O żywocie ludzkim

Anna Świrszczyńska Rozczarowana i szczęśliwa, Łzy

Piotr Sommer Liść klonu

Edward Redliński Konopielka (fragm.)

Grzegorz Ciechowski, Nie pytaj o Polskę

Halina Poświatowska Manekiny