Witamy na stronie VIII LO w Lublinie

Oferta na rok szkolny 2019/2020

Wersja do wydrukuSend by email

 

OFERTA NA ROK SZKOLNY 2019/2020 DLA KANDYDATÓW PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

 

KLASA  I „A”

GEOGRAFICZNO- MATEMATYCZNA

Rozszerzenia:

 • geografia
 • matematyka

Przedmioty uzupełniające:

 • angielski w turystyce
 • turystyka

Charakterystyka klasy:

 • Klasa dla przyszłych geografów, przyrodników, matematyków, osób profesjonalnie zajmujących się turystyką, w tym- zagraniczną.

• Wiedza i doświadczenie, zdobyte podczas nauki przygotują młodzież do przyszłej pracy w zawodach związanych z turystyką oraz do dalszych studiów w tym zakresie na takich kierunkach jak: turystyka, turystyka i rekreacja, geografia, matematyka, ochrona środowiska i wiele innych.

• Przedmioty uzupełniające realizowane są w oparciu o specjalnie napisane programy. Ich celem jest łączenie teorii z praktyką, rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów.

• Przedmioty prowadzone są w sposób praktyczny, aby jak najwięcej czasu poświęcić na zdobywanie doświadczenia.

• Planowane są w tej klasie wycieczki, rajdy, obozy, wyjścia przedmiotowe, zwiedzanie okolicy bliskiej i dalekiej. Przydatna w podróży jest także znajomość języka obcego, stąd zajęcia według programu własnego „angielski w turystyce”.

• Organizowane są spotkania z ciekawymi ludźmi zajmującymi się podróżowaniem po świecie. Prelekcje wzbogacone o pokazy zdjęć i filmów przybliżają uczniom świat.

• Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych związanych z turystyką, które rozwijają ich zainteresowania.

• Zajęcia z turystyki skłaniać mają m.in. do odkrywania piękna natury, ale i architektury, ciekawej przeszłości regionu.

• Angielski w turystyce poszerza znajomość języka angielskiego o terminologię związaną z szeroko pojmowaną turystyką, przydatną podczas zagranicznych wyjazdów.

• Klasa wspierana jest przez kadrę naukową Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS.

Punktowane przedmioty:

 • język polski
 • matematyka
 • geografia
 • j.angielski

 

KLASA I „B”

HUMANISTYCZNA Z WIEDZĄ O FILMIE I TEATRZE

Rozszerzenia:

 • język polski
 • język angielski

Przedmioty uzupełniające:

 • edukacja filmowa
 • edukacja teatralna (w tym: elementy aktorstwa)

Charakterystyka klasy:

• Klasa pomyślana jako humanistyczna, ale wzbogacona o edukację filmową prowadzoną w formie odrębnych zajęć przedmiotowych, według specjalnie napisanego programu, opartego na projekcie edukacyjnym „Filmoteki Szkolnej”.

• Edukacja teatralna realizowana jest w ramach przedmiotu uzupełniającego i wzbogacona jest o aktorstwo ukierunkowane na pracę warsztatową. Zajęcia prowadzi intruktor teatralny.

• Dla tej klasy przewidziane są zajęcia dodatkowe- takie jak koło filmoznawcze z projekcją filmu polskiego i obcego, projekty edukacyjne, organizowanie przeglądów filmowych, przygotowywanie projektu teatralnego na Wiosnę Teatralną.

• Zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami młodzieży istnieje możliwość organizowania wycieczek przedmiotowych do ośrodków TV, PR oraz szkół filmowych, współpracy z Młodzieżową Akademią Filmową, kinem studyjnym, organizowania seansów filmowych kina ambitnego, udział w przeglądach i festiwalach.

• Kontakt z innymi dziedzinami sztuki zapewnia szeroka oferta kulturalna szkoły: działania teatralne, próby poetyckie i muzyczne.

• Klasa atrakcyjna dla przyszłych studentów filmoznawstwa, teatrologii, kulturoznawstwa, kierunków humanistycznych i artystycznych.

Punktowane przedmioty:

 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • zajęcia artystyczne

 

KLASA I „C”

BIOLOGICZNO- CHEMICZNA Z RATOWNICTWEM MEDYCZNYM

Rozszerzenia:

 • biologia
 • chemia

Przedmioty uzupełniające:

 • ratownictwo medyczne
 • dietetyka z ziołolecznictwem

Charakterystyka klasy:

• Klasa atrakcyjna dla młodzieży zainteresowanej przyrodą oraz zdrowiem i wyglądem człowieka.

• To tradycyjna klasa biologiczno- chemiczna, wzbogacona o treści dotyczące edukacji zdrowotnej, tj. dietetyka z ziołolecznictwem, prowadzona według specjalnie napisanego programu.

• Elementy ratownictwa medycznego mają formę obowiązkowego przedmiotu, realizowanego zgodnie ze specjalnie opracowanym programem, we współpracy z Medycznym Studium Zawodowym.

• Fascynacje botaniczne uczniowie mogą realizować na nowatorskim przedmiocie- podstawy ziołolecznictwa.

• Dla zainteresowanych osób prowadzone jest koło ekologiczne, o wieloletniej tradycji w naszej szkole.

• Młodzież tej klasy uczestniczy w akcjach ekologicznych, wielu wycieczkach przedmiotowych, konkursach ekologicznych, olimpiadach, bierze udział w promowaniu zdrowego stylu życia i akcjach prozdrowotnych.

• Klasa korzystna dla przyszłych studentów wydziałów biologicznych, chemicznych, ochrony środowiska, farmacji, medycyny, ratownictwa medycznego, ziołolecznictwa, kształtowania krajobrazu, dietetyki, objęta także patronatem Wydziału Chemii UMCS. Uczniowie korzystają też z warsztatów organizowanych przez UP, z którą szkoła ma podpisaną umowę o współpracy.

Punktowane przedmioty:

 • język polski
 • matematyka
 • chemia
 • biologia

 

KLASA I „D”

MUNDUROWA Z BEZPIECZEŃSTWEM WEWNĘTRZNYM

Rozszerzenia:

 • język angielski
 • geografia

Przedmioty uzupełniające:

 • przygotowanie wojskowe (w tym: samoobrona)
 • bezpieczeństwo wewnętrzne (w tym: kryminalistyka)

Charakterystyka klasy:

• Klasa dla przyszłych żołnierzy, policjantów, strażaków, dlatego zawiera przedmioty takie jak przygotowanie wojskowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, kryminalistykę,  prowadzone przez osoby z doświadczeniem w tych zawodach, według specjalnie napisanych programów. Zajęcia z bezpieczeństwa wewnętrznego prowadzi oficer Komendy Miejskiej Policji w Lublinie w st. sp.

• Zajęcia te opierają się nie tylko na teorii, ale i na ćwiczeniach praktycznych. Dlatego organizowane są spotkania ze służbami mundurowymi, wycieczki przedmiotowe, symulacje kryminalistyczne.

• Uczniowie uczą się posługiwać tzw. walizką kryminalistyczną, dokonywać rekonstrukcji kryminalnych.

• W utrzymaniu właściwej kondycji, niezbędnej przy egzaminach do szkół mundurowych, pomagać będą lekcje samoobrony, dostosowany do potrzeb klasy zestaw zajęć fizycznych, rajdy, basen, obozy kondycyjno- wojskowe, biegi na orientację. Lekcje samoobrony prowadzi nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor Taekwon- Do.

• Proponujemy uczniom tej klasy obóz integracyjny o charakterze rekreacyjno- ćwiczeniowym jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego, a kolejne wyjazdy- w zależności od zainteresowań uczniów.

• Klasa ta wyróżnia się spośród innych mundurami i dbałością o ceremoniał.

• Klasa objęta umową patronacką Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

 Punktowane przedmioty:

 • język polski
 • matematyka
 • geografia
 • język angielski

 

KLASA I „E”

PSYCHOLOGICZNO - DZIENNIKARSKA

Rozszerzenia:

 • historia
 • język polski

Przedmioty uzupełniające:

 • elementy pedagogiki i psychologii
 • dziennikarstwo i psychologia mediów

Charakterystyka klasy:

• Klasa pomyślana jest jako psychologiczna, ale i ukierunkowana na język mediów, szczególnie  rozwijanie warsztatu dziennikarskiego w formie odrębnego przedmiotu, według specjalnie opracowanego programu.

• Uczniowie mogą praktycznie sprawdzać zdobytą wiedzę teoretyczną podczas redagowania gazetki szkolnej, brać udział w wycieczkach tematycznych, warsztatach, zwiedzaniu redakcji prasowych i TV.

• Mają także możliwość uczestniczenia w zajęciach z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz w warsztatach dziennikarskich prowadzonych przez pracowników politologii, stosunków międzynarodowych i dziennikarstwa UMCS, KUL oraz WSPiA, które objęły klasę swoim patronatem.

• Elementy pedagogiki i psychologii mają charakter obowiązkowych, regularnych zajęć przedmiotowych, w oparciu o specjalnie opracowany program.

• Wśród przedmiotów uzupełniających są zajęcia z psychologii mediów pomyślane jako warsztaty służące analizie języka mediów, teorii komunikacji, manipulacji, psychologii odbioru szeroko pojmowanych mediów- od tradycyjnych- po film i Internet.

• Uczniowie tej klasy mogą brać udział w zajęciach animacyjnych, projektach, stosować w praktycznych działaniach np. pedagogikę zabawy.

• Klasa atrakcyjna szczególnie dla przyszłych studentów psychologii, pedagogiki, filologii, dziennikarstwa, politologii.

• Klasa objęta jest również patronatem Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS  a także Instytutu Historii UMCS.

Punktowane przedmioty:

 • język polski
 • matematyka
 • historia
 • język angielski

 

KLASA I „F”

MATEMATYCZNO- INFORMATYCZNA

Rozszerzenia:

 • matematyka
 • informatyka

Przedmiot uzupełniający:

 • elementy programowania

Charakterystyka klasy:

• Klasa dla przyszłych matematyków, informatyków, programistów.

• Wiedza i doświadczenie, zdobyte podczas nauki przygotują młodzież do przyszłej pracy w zawodach związanych z matematyką i informatyką oraz do dalszych studiów w tym zakresie na uniwersytecie lub politechnice.

• Przedmiot uzupełniający realizowany jest w oparciu o specjalnie napisany program. Jego celem jest łączenie teorii z praktyką, rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów.

• Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych związanych z matematyką i informatyką, które rozwijają ich zainteresowania. Biorą udział w projektach i konkursach związanych z metamatematyką i informatyką.

Punktowane przedmioty:

 • język polski
 • matematyka
 • informatyka
 • j.angielski

 

 

OFERTA NA ROK SZKOLNY 2019/2020 DLA KANDYDATÓW PO GIMNAZJUM

 

KLASA I „G”

MUNDUROWA Z ELEMENTAMI POŻARNICTWA

Rozszerzenia:

 • geografia
 • matematyka

Przedmioty uzupełniające:

 • elementy pożarnictwa (w tym: ratownictwo medyczne)
 • przygotowanie wojskowe (w tym: samoobrona)

Charakterystyka klasy:

• Klasa dla przyszłych żołnierzy, policjantów, strażaków, dlatego zawiera przedmioty takie jak przygotowanie wojskowe i pożarnictwo, prowadzone przez osoby z doświadczeniem w tych zawodach, według specjalnie napisanych programów.

• Zajęcia te opierają się nie tylko na teorii, ale i na ćwiczeniach praktycznych.

• W utrzymaniu właściwej kondycji, niezbędnej przy egzaminach do szkół mundurowych, pomagać będą lekcje samoobrony, dostosowany do potrzeb klasy zestaw zajęć fizycznych, rajdy, basen, obozy kondycyjno- wojskowe, biegi na orientację. Lekcje samoobrony prowadzi nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor Taekwon- Do.

• Elementy ratownictwa medycznego mają formę obowiązkowego przedmiotu, realizowanego zgodnie ze specjalnie opracowanym programem, we współpracy z Medycznym Studium Zawodowym.

• Proponujemy uczniom tej klasy obóz integracyjny o charakterze rekreacyjno- ćwiczeniowym jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego, a kolejne wyjazdy- w zależności od zainteresowań uczniów.

• Klasa objęta jest patronatem Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

• Klasa ta wyróżnia się spośród innych mundurami i dbałością o ceremoniał.

Punktowane przedmioty:

 • język polski
 • matematyka
 • geografia
 • język angielski

 

KLASA I „H”

HUMANISTYCZNA Z WIEDZĄ O FILMIE I TEATRZE

Rozszerzenia:

 • język polski
 • historia

Przedmioty uzupełniające:

 • edukacja filmowa
 • edukacja teatralna (w tym: elementy aktorstwa)
 • przyroda

Charakterystyka klasy:

• Klasa pomyślana jako humanistyczna, ale wzbogacona o edukację filmową prowadzoną w formie odrębnych zajęć przedmiotowych, według specjalnie napisanego programu, opartego na projekcie edukacyjnym „Filmoteki Szkolnej”.

• Edukacja teatralna realizowana jest w ramach przedmiotu uzupełniającego i wzbogacona jest o aktorstwo ukierunkowane na pracę warsztatową. Zajęcia prowadzi intruktor teatralny.

• Dla tej klasy przewidziane są zajęcia dodatkowe- takie jak koło filmoznawcze z projekcją filmu polskiego i obcego, projekty edukacyjne, organizowanie przeglądów filmowych, przygotowywanie projektu teatralnego na Wiosnę Teatralną.

• Zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami młodzieży istnieje możliwość organizowania wycieczek przedmiotowych do ośrodków TV, PR oraz szkół filmowych, współpracy z Młodzieżową Akademią Filmową, kinem studyjnym, organizowania seansów filmowych kina ambitnego, udział w przeglądach i festiwalach.

• Kontakt z innymi dziedzinami sztuki zapewnia szeroka oferta kulturalna szkoły: działania teatralne, próby poetyckie i muzyczne, spektakle teatralne.

• Klasa atrakcyjna dla przyszłych studentów filmoznawstwa, teatrologii, kulturoznawstwa, kierunków humanistycznych i artystycznych.

• Klasa wspierana przez kadrę naukową Instytutu Historii UMCS.

Punktowane przedmioty:

 • język polski
 • matematyka
 • historia
 • zajęcia artystyczne

 

KLASA I „I”

BIOLOGICZNA Z KOSMETOLOGIĄ

Rozszerzenia:

 • biologia
 • język angielski

Przedmioty uzupełniające:

 • kosmetologia (w tym: chemia w kosmetologii)
 • dietetyka z ziołolecznictwem (w tym: ratownictwo medyczne)
 • historia i społeczeństwo 

Charakterystyka klasy:

• Klasa atrakcyjna dla młodzieży zainteresowanej przyrodą oraz zdrowiem i wyglądem człowieka.

• Nawiązuje do tradycyjnej klasy biologiczno- chemicznej, wzbogaconej o treści dotyczące edukacji zdrowotnej, tj. kosmetologia i dietetyka, chemia w kosmetologii, prowadzonych według specjalnie napisanych programów.

• Elementy ratownictwa medycznego mają formę obowiązkowego przedmiotu, realizowanego zgodnie ze specjalnie opracowanym programem, we współpracy z Medycznym Studium Zawodowym.

• Fascynacje botaniczne uczniowie mogą realizować na nowatorskim przedmiocie- podstawy ziołolecznictwa.

• Dla zainteresowanych osób prowadzone jest koło ekologiczne, o wieloletniej tradycji w naszej szkole.

• Młodzież tej klasy uczestniczy w akcjach ekologicznych, wielu wycieczkach przedmiotowych, konkursach ekologicznych, olimpiadach, bierze udział w promowaniu zdrowego stylu życia i akcjach prozdrowotnych.

• Klasa korzystna dla przyszłych studentów wydziałów biologicznych, ochrony środowiska, farmacji, medycyny, ratownictwa medycznego, ziołolecznictwa, kształtowania krajobrazu, kosmetologii, dietetyki, objęta

także patronatem Wydziału Chemii UMCS. Uczniowie korzystają też z warsztatów organizowanuch przez UP, z którą szkoła ma podpisaną umowę o współpracy.

Punktowane przedmioty:

 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • biologia

 

KLASA  I „J”

MUNDUROWA Z BEZPIECZEŃSTWEM WEWNĘTRZNYM

Rozszerzenia:

 • język angielski
 • geografia

Przedmioty uzupełniające:

 • przygotowanie wojskowe (w tym: samoobrona)
 • bezpieczeństwo wewnętrzne (w tym: kryminalistyka)
 • historia i społeczeństwo 

Charakterystyka klasy:

• Klasa dla przyszłych żołnierzy, policjantów, strażaków, dlatego zawiera przedmioty takie jak przygotowanie wojskowe , bezpieczeństwo wewnętrzne, kryminalistykę,  prowadzone przez osoby z doświadczeniem w tych zawodach, według specjalnie napisanych programów. Zajęcia z bezpieczeństwa wewnętrznego prowadzi oficer Komendy Miejskiej Policji w Lublinie w st. sp.

• Zajęcia te opierają się nie tylko na teorii, ale i na ćwiczeniach praktycznych. Dlatego organizowane są spotkania ze służbami mundurowymi, wycieczki przedmiotowe, symulacje kryminalistyczne.

• Uczniowie uczą się posługiwać tzw. walizką kryminalistyczną, dokonywać rekonstrukcji kryminalnych.

• W utrzymaniu właściwej kondycji, niezbędnej przy egzaminach do szkół mundurowych, pomagać będą lekcje samoobrony, dostosowany do potrzeb klasy zestaw zajęć fizycznych, rajdy, basen, obozy kondycyjno- wojskowe, biegi na orientację. Lekcje samoobrony prowadzi nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor Taekwon- Do.

• Proponujemy uczniom tej klasy obóz integracyjny o charakterze rekreacyjno- ćwiczeniowym jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego, a kolejne wyjazdy- w zależności od zainteresowań uczniów.

• Klasa ta wyróżnia się spośród innych mundurami i dbałością o ceremoniał.

• Klasa objęta umową patronacką Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

 Punktowane przedmioty:

 • język polski
 • matematyka
 • geografia
 • język angielski

 

KLASA I „K”

PSYCHOLOGICZNO - DZIENNIKARSKA

Rozszerzenia:

 • biologia
 • język polski

Przedmioty uzupełniające:

 • elementy pedagogiki i psychologii
 • dziennikarstwo i psychologia mediów
 • historia i społeczeństwo 

Charakterystyka klasy:

• Klasa pomyślana jest jako psychologiczna, ale i ukierunkowana na język mediów, szczególnie  rozwijanie warsztatu dziennikarskiego w formie odrębnego przedmiotu, według specjalnie opracowanego programu.

• Uczniowie mogą praktycznie sprawdzać zdobytą wiedzę teoretyczną podczas redagowania gazetki szkolnej, brać udział w wycieczkach tematycznych, warsztatach, zwiedzaniu redakcji prasowych i TV.

• Mają także możliwość uczestniczenia w zajęciach z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz w warsztatach dziennikarskich prowadzonych przez pracowników politologii, stosunków międzynarodowych i dziennikarstwa UMCS oraz WSPiA, które objęły klasę swoim patronatem.

• Elementy pedagogiki i psychologii mają charakter obowiązkowych, regularnych zajęć przedmiotowych, w oparciu o specjalnie opracowany program.

• Wśród przedmiotów uzupełniających są zajęcia z psychologii mediów pomyślane jako warsztaty służące analizie języka mediów, teorii komunikacji, manipulacji, psychologii odbioru szeroko pojmowanych mediów- od tradycyjnych- po film i Internet.

• Uczniowie tej klasy mogą brać udział w zajęciach animacyjnych, projektach, stosować w praktycznych działaniach np. pedagogikę zabawy.

• Klasa atrakcyjna szczególnie dla przyszłych studentów psychologii, pedagogiki, biologii, dziennikarstwa, politologii.

• Klasa objęta jest również patronatem Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS oraz Instytutu Historii UMCS.

Punktowane przedmioty:

 • język polski
 • matematyka
 • biologia
 • język obcy

 

KLASA I „L”

PRZYRODNICZA Z TURYSTYKĄ

Rozszerzenia:

 • biologia
 • geografia

Przedmioty uzupełniające:

 • turystyka angielski w turystyce
 • historia i społeczeństwo

Charakterystyka klasy:

• Klasa dla przyszłych geografów, biologów, osób profesjonalnie zajmujących się turystyką, w tym- zagraniczną.

• Wiedza i doświadczenie, zdobyte podczas nauki przygotują młodzież do przyszłej pracy w zawodach związanych z turystyką oraz do dalszych studiów w tym zakresie na takich kierunkach jak: turystyka, turystyka i rekreacja, geografia, biologia, ochrona środowiska i wiele innych.

• Przedmioty uzupełniające realizowane są w oparciu o specjalnie napisane programy. Ich celem jest łączenie teorii z praktyką, rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów.

• Przedmioty prowadzone są w sposób praktyczny, aby jak najwięcej czasu poświęcić na zdobywanie doświadczenia.

• Planowane są w tej klasie wycieczki, rajdy, obozy, wyjścia przedmiotowe, zwiedzanie okolicy bliskiej i dalekiej.

• Organizowane są spotkania z ciekawymi ludźmi zajmującymi się podróżowaniem po świecie. Prelekcje wzbogacone o pokazy zdjęć i filmów przybliżają uczniom świat.

• Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych związanych z turystyką, które rozwijają ich zainteresowania.

• Zajęcia z turystyki skłaniać mają m.in. do odkrywania piękna natury, ale i architektury, ciekawej przeszłości regionu.

• Angielski w turystyce poszerza znajomość języka angielskiego o terminologię związaną z szeroko pojmowaną turystyką, przydatną podczas zagranicznych wyjazdów.

• Klasa wspierana jest przez kadrę naukową Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS.

Punktowane przedmioty:

 • język polski
 • matematyka
 • geografia
 • biologia

 

VIII LO objęte jest umowami patronackimi i o współpracy z lubelskimi uczelniami wyższymi: UMCS, KUL, UP, WSPiA, WSEI, które wspierają pracę nauczycieli szkolnych poprzez wykłady, warsztaty, konkursy adresowane do młodzieży licealnej.

 

Zapraszamy na kolejne dni otwarte szkoły:

     13 marca 2019 r. w godz. 9.00- 13.00

9 maja 2019 r. w godz. 9.00- 13.00

Możesz wtedy rozwiać swoje wątpliwości, zabaczyć szkołę i jej uczniów:-)

Szukajcie naszego stoiska również na Targach Edukacyjnych 14 i 15 marca 2019 r.