Witamy na stronie VIII LO w Lublinie

Regulamin rekrutacji 2019

Wersja do wydrukuSend by email
Rekrutacja do publicznych szkół województwa lubelskiego na rok szkolny 2019/2020
 
 
Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) oraz Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.);

  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U z 2017 r. poz. 610).

  3. Zarządzenie Nr 5/2019 Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

 

Harmonogram rekrutacji dostępny jest na stronie Kuratorium Oświaty w Lublinie.

 

Postępowanie rekrutacyjne

 

Rekrutacja do klas pierwszych VIII LO będzie  odbywała się poprzez stronę elektronicznego naboru  - link, oddzielnie dla absolwentów szkół podstawowych, oddzielnie dla absolwentów gimnazjów.

Kandydaci ze szkół podstawowych/ gimnazjalnych objętych e-rekrutacją wypełniają niezbędną dokumentację, korzystając z pomocy swoich gimnazjów i szkół podstawowych.

Kandydaci ze szkół nieobjętych e-rekrutacją sami zakładają konto i uzupełniają dane.

Pamiętaj, że możesz wybrać najwyżej trzy szkoły, a w nich dowolną ilość klas. Ważne jest, w jakiej kolejności zaznaczasz szkoły i poszczególne klasy- najpierw zaznacz te, do których najbardziej chcesz się dostać.

 

Ważne terminy dla kandydata

          08.04- 15.05.2019

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami

          14- 17.06.2019

ewentualne zmiany wyboru szkoły przez kandydata

          21- 25.06.2019

dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu przez kandydatów ze szkół nieobjętych e-rekrutacją

         08.04- 03.07.2019

weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły przez komisję rekrutacyjną

         04.07.2019, godz. 10.00

ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do przyjęcia przez komisję

         do 08.07.2019, godz. 14.00

dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu

        12.07.2019, godz. 12.00

ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

       12.07- 08.08.2019

ewentulne postępowania odwoławcze

 

Postępowanie uzupełniające

W przypadku, gdy zostaną jeszcze wolne miejsca w szkole, toczy się postępowanie uzupełniające.

        12- 26.07.2019

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami

       12.07- 15.08.2019, godz. 9.00

weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły przez komisję rekrutacyjną

       16.08.2019, godz.10.00

ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do przyjęcia przez komisję

       do 28.08.2019, godz. 14.00

dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu (jeśli nie dostarczono ich wcześniej)

       29.08.2019, godz. 15.00

ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

       od 29.08 do 15.09.2019

ewentualnie postępowanie odwoławcze

 

Dokumenty dostarczane do szkoły

Kandydaci zakwalifikowani do danego oddziału potwierdzają wolę podjęcia nauki przez dostarczenie:

a) oryginału świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej/ szkoły podstawowej

b) oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ egzaminu ósmoklasisty

c) 3 zdjęć (podpisanych na odwrocie)

d) karty zdrowia.

Kandydaci proszeni są także o wypełnienie ankiety wewnątrzszkolnej, dotyczącej m.in. wyboru przez kandydata drugiego języka obcego.