Witamy na stronie VIII LO w Lublinie

Szkolny Kodeks TIK

Wersja do wydrukuSend by email

VIII Liceum Ogólnokształcące
im. Zofii Nałkowskiej
w Lublinie

 

SZKOLNY KODEKS TIK

 

 1. Nie wykorzystuj danych z Internetu na zasadzie „kopiuj-wklej”
 2. Korzystaj z informacji zamieszczonych w sieci globalnej, przestrzegając praw autorskich, a zatem:
  1. przy cytowaniu informacji podaj jej źródło,
  2. gdy gromadzisz informacje w sieci korzystaj tylko ze sprawdzonych i bezpiecznych źródeł,
  3. dane uzyskane z Internetu konfrontuj z wiadomościami z innych źródeł (podręczniki, prasa, materiały biblioteczne itp.).
 3. Zgłaszaj nadużycia w sieci
  1. oszustwa, nieprawidłowości i błędy – osobom odpowiedzialnym za ich usunięcie ze stron internetowych,
  2. przejawy rasizmu, ksenofobii, antysemityzmu itp. – odpowiednim organom władzy,
  3. przejawy takich zachowań na forach internetowych zgłaszaj ich moderatorom i domagaj się ich wyeliminowania.
 4. Nie instaluj nielegalnego oprogramowania z niewiadomego źródła.
 5. Przejawy kradzieży zgłaszaj odpowiednim organom.
 6. Korzystając ze szkolnych pracowni komputerowych i komputerów w szkolnej bibliotece stosuj się do regulaminów oraz poleceń nauczyciela. Pamiętaj, używaj ich w celach edukacyjnych.
 7. Korzystając z portali internetowych w miejscach publicznych pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w sieci przestrzegając następujących zasad:
  1. korzystaj z trybu prywatnego,
  2. nie podawaj znajomym, nawet bliskim i zaufanym, haseł do kont,
  3. często zmieniaj hasła do swoich kont,
  4. nie udostępniaj w sieci swoich danych, zdjęć, poufnych informacji w sieci i pamiętaj, że wszystkie informacje, które udostępniamy mogą być wykorzystane w niewłaściwy sposób,
  5. nie wchodź na strony z hazardem, pornografią lub na strony nieznanych i dziwnych stowarzyszeń i organizacji,
  6. nie ściągaj z sieci plików niewiadomego pochodzenia,
  7. nie otwieraj plików przesłanych przez nieznane osoby, gdyż w ten sposób możesz spowodować wtargnięcie do systemu wirusa, który może np. pozbawić Cię Twoich danych, środków pieniężnych, przechwyci Twoje hasło itp.
 8. Dbaj o bezpieczeństwo i dobry stan komputerów w szkole oraz bezpieczeństwo danych i informacji dotyczących szkoły.
 9. Nie używaj telefonu komórkowego na lekcji (wycisz go lub wyłącz).