Witamy na stronie VIII LO w Lublinie

Zebrania z rodzicami 2018/2019

Wersja do wydrukuSend by email

Zebrania z rodzicami harmonogram

w roku szkolnym 2018/2019

13 września 2018 r.(czwartek)

1) Spotkanie z Dyrektorem VIII LO na sali gimnastycznej, Prezentacja „Matura 2019”, informacja na temat dziennika elektronicznego:

Rodzice uczniów klas I: godz. 16:30

Rodzice uczniów klas II : godz.17:00

Rodzice uczniów klas III: godz.17:30

2) Następnie spotkanie z wychowawcami
 klas w salach lekcyjnych (przekazanie informacji o warunkach i sposobie oceniania, klasyfikowania i promowania). Wybór delegatów na posiedzenie Rady Rodziców.

Zebrania wychowawców z rodzicami odbywają się w salach:

3a- s. 36

3b- s. 12

3c- s. 37

3d- s. 33

3e- s. 34

2a- s. 38

2b- s. 25

2c- s. 20

2d- s. 26

2e- s. 27

1b- s. 11

1c- s. 10

1d- s. 32

1e- s. 35

 

25 października 2018 r. (czwartek)

17:00 - zebrania wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas

17:30 – konsultacje z nauczycielami uczącymi w danej klasie

12 grudnia 2018 r. (środa)

17:00 - zebrania wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas,
informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi.

17:30 -konsultacje z nauczycielami uczącymi w danej klasie

24 stycznia 2019 r. (czwartek)- konsultacje

17:00 - zebrania wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas, podsumowanie osiągnięć uczniów za I semestr, informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej

 3 kwietnia 2019 r. (środa)

17:00 - zebrania wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas,
informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi dla rodziców klas III.

17:30 -konsultacje z nauczycielami uczącymi w danej klasie

Koniec kwietnia

pisemna informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych dla klas III

22 maja 2019 r. (środa)

17:00 - zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas I i II,
informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi.

17:30 -konsultacje z nauczycielami