Witamy na stronie VIII LO w Lublinie

_

Szanowny Użytkowniku! 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych na stronie lo8.lublin.pl.

Używamy także plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie blokujesz przechowywania tych plików, to zgadzasz się na ich wykorzystaniem.

Szkoła i jej otoczenie

Jesteśmy w trakcie przenoszenia strony nowy adres: www.lo8.lublin.eu

Za utrudnienia przepraszamy

 

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Serdecznie zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 dnia 2 września 2019r.

1. klasy 2 i 3 - godz. 9:00

2. klasy 1 po gimnazjum - godz. 10:00

3. klasy 1 po szkole podstawowej - godz. 11:00

Egzaminy poprawkowe

Egzaminy poprawkowe dla uczniów VIII LO

Harmonogram

 

26.08.2019 (poniedziałek)

godz. 9.00 matematyka

godz. 9.30 język polski

 

27.08.2019 (wtorek)

godz. 9.00 język niemiecki

godz. 10.00 język angielski

godz. 12.00 geografia

 

Życzymy wszystkim uczniom sukcesu:-)

Egzamin poprawkowy maturalny

Egzamin maturalny

 

Egzamin maturalny w sesji poprawkowej odbędzie się 20 sierpnia 2019 r. (wtorek) o godz. 9.00.

 

Życzymy sukcesu Absolwentom:-)

 

 

Stypendia dla zdolnych uczniów

Stypendia dla zdolnych uczniów

 

Stypendia te służą promowaniu najlepszych uczniów, osiągających bardzo wysokie wyniki w nauce oraz sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, artystycznych, interdyscyplinarnych oraz turniejach zawodowych.

1. Stypendium Prezesa Rady Ministrów

  1. Kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów typuje samorząd uczniowski.
  2. Wnioski o  przyznanie stypendium, wraz z uzasadnieniem, przedstawia się Radzie Pedagogicznej. Rada Pedagogiczna po wnikliwym przeanalizowaniu kryteriów określonych w art. 90 h ust. 2 ustawy o systemie oświaty, zatwierdza jednego kandydata.
  3. Kandydata do stypendium – tylko jednego – powinna typować każda szkoła dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.
  4. Kandydat musi spełniać warunki określone w art. 90 h ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre.

Wypełniony wniosek dyrektor szkoły przekazuje do Lubelskiego Kuratorium Oświaty.

 

2. Stypendium Ministra Edukacji Narodowej

Kandydatami do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być uczniowie szkół publicznych dla młodzieży lub szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, którzy w danym roku szkolnym uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, odpowiadające kryteriom wyszczególnionym w art. 90i ust. 1 ustawy o systemie oświaty, w szczególności:

  1. laureaci międzynarodowej olimpiady lub laureaci i finaliści olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju,
  2. laureaci konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe,
  3. uczniowie szkoły ponadpodstawowej uzyskujący najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki,
  4. uczniowie uczestniczący w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów,
  5. uczniowie, którzy uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Wypełniony wniosek dyrektor szkoły przekazuje do Lubelskiego Kuratorium Oświaty.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dyplomów, zaświadczeń i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata tylko w danym roku szkolnym. Dokumenty obcojęzyczne muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
Jeżeli finały olimpiad / konkursów / zawodów sportowych odbywają się po terminie składania wniosków, wówczas wniosek zawierający wzmiankę o możliwych osiągnięciach kandydata należy złożyć w wyznaczonym terminie, a dokumentację uzupełniającą potwierdzającą te osiągnięcia dosłać po jej uzyskaniu.

 

3. Wyróżnienia Prezydenta Miasta Lublin

Aktualnie obowiązuje uchwała nr 1157/XLIII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 4 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach w związku z realizacją Programu wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży (ze zm.).

Na mocy tej uchwały uczniowie osiągający sukcesy w konkursach i olimpiadach otrzymują nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy Prezydenta Miasta Lublin, zaś ci, którzy mają również odpowiednio wysokie wyniki nauczania i zachowania (albo tytuł laureata na szczeblu krajowym) otrzymują jednorazowe stypendia. Szkoły, których uczniowie legitymują się największą liczbą sukcesów otrzymują bardzo cenione w środowisku Puchary Prezydenta Miasta Lublin.

Listę uczniów zasługujących na te wyróżnienia sporządza dyrektor szkoły- w oparciu o potwierdzone dyplomami i zaświadczeniami sukcesy uczniów.

Więcej informacji na temat tych wyróżnień i stypendiów znajdziesz tutaj.

 

4. Inne programy stypendialne

Informacje na temat realizowanych innych programów stypendialnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dostępne są tutaj.

 

Nowy adres strony

Wszystkie aktualne informacje są na stronie:

www.lo8.lublin.eu

Strony