Witamy na stronie VIII LO w Lublinie

11 listopad - Święto Niepodległości

11 listopada 2018 roku Lublin świętował stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Główne uroczystości odbywały się na Placu Zamkowym i pod Masztem Niepodległości. Na tak ważnej dla naszego kraju i miasta uroczystości nie mogło oczywiście zabraknąć przedstawicieli Ósemki. Naszą szkołę godnie reprezentował poczet sztandarowy, w którym znaleźli się uczniowie z klas mundurowych 1d i 2d.

zadanie 6 - 2018/2019

zadanie 6

W urnie znajduje się 9 kul ponumerowanych od 1 do 9. Ania wyciągnęła losowo 4 kule z tej urny, a następnie Piotr wylosował 3 kolejne kule, w urnie pozostały zatem dwie kule o nieznanych numerach. Ania po obejrzeniu swoich kul stwierdziła: „Wiem, że suma liczb na kulach Piotra jest nieparzysta”. Jaka jest suma liczb na kulach wylosowanych przez Anię?

Rozwiązanie:

Ponieważ Piotr ma trzy kule z pięciu, które pozostały i Ania wie, że suma liczb na jego kulach jest nieparzysta, to oznacza, że Piotr wybierał jedynie z kul o numerach nieparzystych. Gdyby mógł wybrać choć jedną kulę parzystą, to Ania nie miałaby pewności, że suma liczb na jego kulach jest nieparzysta. Zatem Ania wybrała wszystkie możliwe kule o numerach parzystych i suma liczb na wylosowanych przez nią kulach wynosi 2+4+6+8=20

zadanie 5 - 2018/2019

zadanie 5

W pewnej klasie, liczącej nie więcej niż 40 uczniów grzecznych dzieci jest trzy razy więcej niż niegrzecznych. Grupa złożona z grzecznych dziewczynek i niegrzecznych chłopców jest dwukrotnie liczniejsza niż grupa złożona z niegrzecznych dziewczynek i grzecznych chłopców. Wszystkich chłopców w tej klasie jest tyle samo ile grzecznych dziewczynek. Ilu jest chłopców?

Rozwiązanie:

Oznaczmy symbolami gd, gc, nd i nc, odpowiednio liczbę grzecznych dziewczynek, grzecznych chłopców, niegrzecznych dziewczynek i niegrzecznych chłopców. Wtedy warunki zadania można zapisać przy pomocy układu równości:

  1. gd + gc = 3(nd + nc)
  2. gd + nc = 2(nd+gc)
  3. nc + gc = gd

Ponadto niech N = gd + gc + nd + nc będzie liczbą uczniów w klasie.

Z równości 1 i 2 mamy odpowiednio, że:

gd + gc = 3/4N,   nd + nc =1/4N,   gd + nc = 2/3N, oraz   nd + gc =1/3N.

Dalej, korzystając z równości 3, równości podkreślone powyżej możemy zapisać jako:

nc +2gc = 3/4N i 2nc + gc = 2/3N i po dodaniu stronami otrzymujemy:

3(nc + gc) = 17/12N co daje nc + gc = gd = 17/36N.

Ponieważ N nie może przekraczać 40 i wszystkie powyższe liczby muszą być naturalne, to N=36 i gd = nc + gc = 17.

Odpowiedź: W tej klasie jest 17 chłopców

 

Lubelska Komórkomania w Ósemce

   25-go października 2018 po raz trzeci przeprowadziliśmy rejestrację potencjalnych dawców szpiku i komórek macierzystych w ramach akcji Lubelska Komórkomania organizowanej we współpracy z Fundacją DKMS. W ubiegłym roku zarejestrowaliśmy w naszej małej społeczności 26 osób, w tym 24 . Na terenie szkoły przeprowadziły akcję wolontariuszki z  klas IIc i IIIc  biologicznych pod opieką nauczycielki biologii, pani Aliny Kojtych. Dla nas to pięć minut, dla biorców szansa na nowe życie:)

"Integracja społeczności romskiej ze społecznością polską, ukraińską i żydowską - działania edukacyjne"

W dniu 24.10.2018 r. uczniowie klas I - szych z Ukrainy uczestniczyli w projekcie "Integracja społeczności romskiej ze społecznością polską, ukraińską i żydowską - działania edukacyjne" pod patronatem Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin. Zapoznali się z najważniejszymi informacjami o tradycji, kulturze oraz mogli podziwiać występy artystów tych kultur, a na zakończenie spotkania skosztować tradycyjnych potraw. Spotkanie odbyło się w gościnnych progach Zespołu Szkół nr 5 w Lublinie.

Targi Umiejętności

   Od kilku lat uczniowie Ósemki uczestniczą w Targach Umiejętności organizowanych  w Kolegium Pracowników Służb Społecznych na ulicy Sulisławickiej.

   Ta ciekawa forma promocji  skierowana do uczniów szkół średnich  i mieszkańców dzielnicy pozwala w aktywny sposób zapoznać się z różnorodną ofertą szkoły, bogatym wyposażeniem pracowni i niezwykle miłą atmosferą  w niej panującą.

zadanie 4 - 2018/2019

zadanie 4 Stara legenda głosi że czeska królewna Libusza obiecała oddać swą rękę temu z trzech ubiegających się o nią rycerzy, który rozwiąże takie o to zadanie: Ile brzoskwiń mieści koszyk, z którego połowę całej zawartości oraz jedną brzoskwinię oddam pierwszemu, połowę reszty i jedną brzoskwinię drugiemu, a trzeciemu połowę pozostałych owoców i ostatnie trzy brzoskwinie?Rozwiązanie:Skoro ostatni rycerz miał dostać połowę pozostałych owoców i ostatnie trzy brzoskwinie tzn. że w tym momencie koszyk zawierał 6 owoców. Dalej, jeśli drugi miał otrzymać połowę tego co było w koszyku i jedną brzoskwinię, a w koszyku miało pozostać 6 owoców tzn. że przed tą operacją w koszyku tych owoców było 14. Analogicznie jeśli pierwszy miał otrzymać połowę zawartości i jedną brzoskwinię, tzn. że na początku owoców w koszyku było 30.

Strony